مجله ی ایساتیس درب : اولین قطار مسافربری هیدروژنی جهان که توسط شرکت فرانسوی آلستوم ساخته شده بدون تولید گاز دی اکسید کربن سفر خود را در آلمان به پایان رساند.

این قطار coradia iLint نام دارد و انرژی الکتریکی خود را از یک سلول سوختی هیدروژنی تامین می کند و می تواند با سرعت 80 کیلومتر / ساعت حرکت کند، قطار هیدروژنی به جای تولید گازهای گلخانه تنها بخار آب و آب تغلیظ شده تولید می کند.

قرار است که اولین سفر رسمی این قطار در سال 2018 انجام شود.

اولین قطار هیدروژنی جهان که گاز گلخانه ای تولید نمی کند

اولین قطار هیدروژنی جهان که گاز گلخانه ای تولید نمی کند

اولین قطار هیدروژنی جهان که گاز گلخانه ای تولید نمی کند

اولین قطار هیدروژنی جهان که گاز گلخانه ای تولید نمی کند